vin. apr. 12th, 2024
A closeup shot of a part of money seen under a removed piece of a jigsaw puzzle

Accesarea fondurilor europene poate părea o sarcină descurajantă, dar cu informațiile corecte și ajutorul potrivit, acest proces poate deveni mai ușor. În general, cea mai comună modalitate de a accesa fondurile europene este prin intermediul schemelor de investiții oferite de bănci și alte instituții financiare. Colaborarea cu un avocat specializat în fondurile europene poate fi de mare ajutor, de la alegerea fondurilor potrivite până la completarea dosarului de finanțare.

Există și alte opțiuni de accesare fonduri europene, cum ar fi achiziționarea de obligațiuni sau acțiuni. Cercetează și găsește cea mai potrivită opțiune în funcție de nevoile și obiectivele individuale, deoarece procesul poate implica costuri semnificative.

Pregătirea proiectului pentru accesarea fondurilor europene

Procesul de pregătire a unui proiect pentru atragerea de fonduri europene sau naționale nerambursabile este divizat în patru pași esențiali:

 • Analiza nevoilor societății

Înainte de a decide să atragă fonduri nerambursabile, este important să se analizeze nevoile societății și să se clarifice obiectivele. Proiectul trebuie să aibă un scop clar și să răspundă la întrebările esențiale, cum ar fi de ce se doresc aceste fonduri și ce investiții ar fi benefice pentru organizație.

 • Evaluarea valorii investițiilor

După ce s-au identificat nevoile, trebuie întocmit un buget pentru investițiile planificate. Acesta include costurile pentru teren, autorizații de construcție și alte cheltuieli necesare. Este important să se obțină oferte de preț pentru a calcula bugetul cu precizie.

 • Identificarea oportunităților de finanțare

Este necesar să se identifice programele de finanțare potrivite pentru proiectul planificat. Există multe programe cu condiții specifice, cum ar fi codurile CAEN eligibile, vechimea firmei, numărul de angajați și altele. Serviciile de consultanță pot ajuta în această etapă.

 • Pregătirea proiectului

După identificarea programului de finanțare, urmează pregătirea unui plan de afaceri și a cererii de finanțare. Acest proces implică o colaborare strânsă între beneficiar și firma de consultanță pentru a întocmi un proiect care să corespundă cerințelor programului.

Sfaturi

Investește într-un domeniu în care ai experiență sau într-unul pe care îl cunoști bine. Dacă optezi pentru o direcție nouă, cercetează și învață mai multe despre aceasta. Angajează un consultant specializat în fondurile europene care să te ajute să îndeplinești toate cerințele și să depui un plan de afaceri solid.

Este important ca procesul să fie gestionat cu atenție, cu participarea activă a beneficiarului, și să includă toate informațiile și documentele necesare pentru a obține fondurile nerambursabile. Este un proces care necesită timp și comunicare eficientă pentru a avea succes.

Criterii de eligibilitate pentru fondurile europene

Criteriile de eligibilitate pentru accesare fonduri europene variază în funcție de fondul la care se aplică, dar în general, acestea includ:

 • Cetățenie sau rezidență

Beneficiarii trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau să aibă o viză valabilă într-un stat membru. De cele mai multe ori, un expert accesare fonduri europene te va pune la curent cu toate aceste criterii.

 • Situație financiară

Beneficiarii trebuie să aibă o situație financiară bună sau să demonstreze că au capacitatea de a gestiona eficient fondurile.

 • Plan clar de utilizare a fondurilor

Beneficiarii trebuie să prezinte un plan clar și coerent privind utilizarea fondurilor europene.

Pentru a solicita fonduri europene, trebuie să găsești agenția de finanțare potrivită, să depui o cerere și să îndeplinești cerințele de eligibilitate specificate pentru fiecare program sau fond în parte.

Procesul de primire a finanțării implică depunerea unei cereri, furnizarea de documente de susținere, analiza cererii de către agenția de finanțare, programarea unui interviu și, în final, decizia privind aprobarea proiectului și suma de finanțare acordată.

Documentația pentru accesare fonduri europene

Dacă te-ai întrebat cum accesezi fonduri europene, acest capitol este esențial pentru tine. Pentru depunerea unui proiect de finanțare europeană, sunt necesare următoarele documente și hârtii:

 • Planul de afaceri

Un document care descrie detaliat afacerea sau proiectul, incluzând obiectivele, strategiile, analiza pieței, bugetul, planul de marketing, și alte informații relevante.

 • Dimensionarea investiției

O estimare a costurilor totale ale proiectului, inclusiv cheltuielile cu investiția propriu-zisă și cu operarea ulterioară.

 • Studiul de fezabilitate

Un document care evaluează fezabilitatea proiectului și relevanța sa în contextul economic și social.

 • Autorizații și avize

Orice autorizații sau avize necesare pentru implementarea proiectului, cum ar fi permise de construcție sau de mediu.

 • Contractul de finanțare

Un contract de accesare fonduri europene semnat între beneficiarul de finanțare și autoritatea de gestionare a fondurilor, care stabilește detaliile finanțării și obligațiile părților.

 • Cereri de plată și rambursare

Sunt necesare documente prin care se solicită rambursarea fondurilor cheltuite în cadrul proiectului, însoțite de documentele justificative.

 • Titlul de proprietate/Act de concesiune

Aceste documente care atestă dreptul beneficiarului asupra terenului sau proprietății în cazul în care este necesar pentru proiect.

 • Documentele contabile ale firmei

Acestea includ rapoarte financiare, bilanțuri, și alte documente contabile care să demonstreze capacitatea financiară a beneficiarului.

 • Cazierul fiscal

Adică documente care atestă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, obținute de la Administrația Financiară.

De la Idee la Realitate: Accesare Fonduri Europene Fără Stres
Cum se evaluează și selectează proiectele pentru finanțare
 • Procesul de evaluare și selecție a proiectelor pentru finanțare implică mai multe etape, cum ar fi:
 • Verificarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, în care se analizează dacă documentele depuse sunt complete și îndeplinesc cerințele programului de finanțare.
 • Evaluarea tehnică și financiară a proiectului, în care se verifică aspecte cum ar fi fezabilitatea, sustenabilitatea și viabilitatea proiectului, precum și corectitudinea estimărilor financiare.
 • Semnarea contractului de finanțare, care poate implica o vizită la fața locului, solicitarea de documente suplimentare și alte formalități legale. După semnarea contractului, beneficiarul poate începe implementarea proiectului.
Categorii de solicitanți

Solicitantul pentru accesare fonduri europene trebuie să aibă o formă de organizare conformă legislației române și să fie înregistrat în România. Categoriile de solicitanți includ:

 • Persoanele fizice care propun planuri de afaceri
 • Întreprinderile mari, mici și mijlocii
 • Universități și instituții de cercetare
 • Organizații neguvernamentale
 • Sindicate și patronate
 • Societăți agricole, proprietari de păduri și producători
 • Instituții publice centrale și locale

Pentru a verifica eligibilitatea afacerii tale pentru programele din perioada 2023-2027, trebuie să iei în considerare industria sau domeniul în care activezi. Unele domenii eligibile pentru finanțare includ:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul
 • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • Fabricarea articolelor de voiaj
 • Ferme și creșterea animalelor
 • Hoteluri, bungalouri, campinguri și alte unități de cazare
 • Apicultura (creștere și linii de producție)
 • Turism (inclusiv agroturism)
 • Servicii auto, inclusiv spălătorii, vopsitorii și service-uri auto
 • Afaceri de comerț în zonele urbane
 • Fabricarea de mobilă
 • Fabricarea jocurilor și jucăriilor
 • Construcții și transport
 • Depozitare
 • Zone de recreație
 • Restaurante și cofetării
 • Linii de ambalare

Verifică ghidurile specifice ale programelor pentru a afla detalii despre cerințele de eligibilitate și criteriile de finanțare pentru fiecare industrie sau domeniu în parte.

Implementarea unui proiect finanțat prin fonduri europene poate fi o provocare. Cu toate acestea, fondurile europene pot reprezenta o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea și extinderea unei firme sau pentru înființarea unei noi afaceri.