Londra gazduieste „SEARCHING FOR LIFE” – expozitia artistului BOGDAN MIHAI RADU

Londra gazduieste „SEARCHING FOR LIFE” – expozitia artistului BOGDAN MIHAI RADU

În perioada 20 martie – 12 aprilie 2019, în cadrul evenimentelor susţinute de Institutul Cultural Român din Londra, pe simezele Galeriei de Artă Constantin Brâncuși, Bogdan Mihai Radu,un nume sonor în arta românească şi cea universală, ne invitată la un ceremonial, marcat de deschiderea expoziţiei personale, dedicat contemplării părţilor nevăzute, subtile ale sufletului surprins în lucrări de pictură în acrylic pe pânză. Titlul colecției Searching for Life este inspirat din însuși procesul de căutare interioară a artistului, un parcurs controversat și plin de tulburări sufleteși.

Bogdan Mihai Radu mărturisește: Direcția artistică în care mă regăsesc acum reprezintă apogeul unui lung proces de căutări interioare și o muncă asiduă de introspecție. Consider că ultimii ani petrecuți în confruntare cu mine însumi au declanșat un flux creator nestăvilit generând astfel o pictură sinceră, autentică și marcată de un abstracționism contemporan cu imact major asupra publicului dar în special asupra mea ca artist.

Maturitatea artistică vine după un lung drum de căutări care de fapt este un drum fără sfârșit. Procesul de creație în sine este un catharsis sau mai bine zis o formă de combustie interioară. Dedic aceste căutări exprimate în culoare iubitorilor de frumos și oamenilor sensibili.

Sunt momente în viață care ne marchează profund ființa umană, de aceea doresc ca această expoziție să o dedic postmortem mamei mele fiind pentru prima data în cariera mea când nu este lângă mine.

Artistul plastic, Bogdan Mihai Radu, oferă clipe de serenitate necesară meditaţiei în linişte interioară, reuşind să oprească privitorul din goana cotidiană şi să-l îndrepte spre lumea pură a spiritului făcând-ul să vadă frumuseţea vieţii născută din zbucium și neliniște. Este adevărat că cei mai frumoși nuferi rasar din mlaștină…

Freneticului apetit pentru culoare Bogdan Mihai Radu i se dedică cu fervoare pasională încât, indiferent de motivul pictural, menţine paleta în permanentă stare de alertă. Nu uită însă, compensativ, de armonia ansamblului, astfel încât imaginea se prezintă armonioasă, coerentă şi impunătoare.

Regalul oferit de artist prin ansamblul spiritual al tematicii alese, prin calitatea de excepţie a facturii plastice şi prin ţinuta de înaltă clasă a prezentării pe simeze ne face să simţim bucuria estetică generată de senzualismul cromatic.

Configurări silenţioase și zgomotoase prin alternanță, solitare și unitare, destinate contemplaţiei şi unei delectări prelungite, căutările lui Bogdan Mihai Radu, înscrise în fondul de expresie comunicativ-abstract, reprezintă pentru artist un act de destindere transformat în confesiune şi pot fi citite ca un poem.

Indiferent de stilul abordat de-a lungul vieţii sale de creator, Bogdan Mihai Radu face o pictură prin care expune doar o parte din elanul dezlănţuirilor gestice şi bătăliilor care se dau între impulsul spontan al inspiraţiei şi rigoarea ordonatoare a imperativelor estetice. Artistul are capacitatea de a se înnoi permanent, de a intra în competiţie cu propriile-i recorduri, de a se inventa continuu. Bogdan Mihai Radu pare să caute sau să pândească ivirea acelei teme pe măsura instrumentelor sale îndelung verificate. În faţa privitorului, artistul dezvăluie un efort experimental continuu, manevre complicate de ispitire a disponibilităţilor expresive ale materiei, astfel ne oferă de fiecare dată cu urzeala fiecărei lucrări latenţele lui în care tresar semne ceţoase, configurări sau fragmente de figuri acum dispărute, iar în memoria densă a suprafeţei picturale se adăpostesc forme mistice sau prezenţe distruse, umbre a căror energie iradiantă nu s-a stins încă. Urmele unei istorii demult îngropate, înalta combustie a spiritului, sunt susţinute şi comunicate de starea de patos a meseriei.

Lucrările artistului plastic Mihai Bogdan Radu oferă surprize de fiecare dată, recomandându-l ca fiind unul dintre acei artişti hotărâţi în inventarea unui mod propriu de a vedea şi de a face cu o curată dragoste pentru profesie, un pariu cu sine împotriva capcanei reţetelor verificate.

Compoziţiile deschise, încadrate în secţiunea de aur, respectă proprţiile armonice și centrul de interes captivând atenția privitorului.

Echilibrul cromatic este dat de culori contrastante folosite în mod simbolic și uneori brute, neprelucrate, însă atent selecționate și așezate pe pânză uneori cu finețe, alteori cu forță.

Culorile sale se află la intersecția dintre divin și uman, cer și terestru, iar procesul de trecere, de purificare sau întrupare reprezintă în sine o permanentă căutare. Simbolizarea divinului, aerul ca element primordial este redat prin culorile oranj, galben, violet, albastru; partea în care este redat pământul şi terestrul ce simbolizează efemerul şi materia degradabilă este redată prin culorile din grupul complentarelor roşu-verde; conexiunea dintre cele două lumi (lumea terestră şi divinul) este făcută cu ajutorul unui alt element non-cromatic: albul și negrul.

Aşadar, menţinerea echilibrului este şi un element de trecere, de ascensiune sau întrupare, poate fi şi un purgatoriu la rigoare.

Compozițiile abstracte capătă valenţe simbolice şi nu se rezumă doar la mimesis şi figurativ, dimpotrivă Bogdan Mihai Radu reușește să distrugă forma și să extragă esența ei.

Artistul iubește culoarea și o determină să devină superioară formelor. Forma ia naștere doar din textură și structuri libere născute din modularea straturilor succesive de culoare.

Bogdan Mihai Radu face o pictură robustă, senzuală, contrastantă, aparent confuză dar în esență foarte cerebrală și independentă.

Adeseori oamenii vor să uite locurile apropiate pentru a-şi reaminti de altele mai îndepărtate, atât de îndepărtate încât ne apropie de presimţirea unei frăţii originare, moleculare, de o descindere a începutului sau poate de o neştiută treaptă ontologică a  altei lumi. Şi totuşi, magia căutării echivalenţelor, a instinctului de simbolizare declanşează un joc al “tropismelor”.

Articol redactat de Dr. Sophia-Cristina LAURIC
(8 Martie 2019, Londra, UK)

Pentru mai multe detalii vizitati pagina artistului : http://www.bogdanmihairadu.com/