Cinci caracteristici de baza ale auditului intern in guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa este o directie relativ noua, utilizata in afacerile publice si private din Romania. Acest principiu se refera la modalitatea de gestionare si de controlare a unei organizatii in asa fel incat sa se atinga obiectivele fixate si sa se tina riscurile sub control. O componenta semnificativa a guvernantei corporative este reprezentata de posibilitatea realizarii unui audit intern obiectiv si corect prin utilizarea unor principii moderne si a unor instrumente actuale. 

Prin utilizare guvernantei corporative se obtine garantia luarii in considerare si protejarii intereselor tuturor partilor implicate intr-o activitate economica (proprietarii, managementul, angajatii, institutiile statului). Implementarea procedurilor corecte de guvernanta corporativa pentru aplicarea auditului intern poate fi realizata cu ajutorul companiilor de consultanta in afaceri, precum Mazars in Romania. Astfel, daca esti interesat de tinerea riscurilor sub control, vezi aici servicii de guvernanta corporativa si alte servicii utile, cum ar fi consultanta legislativa, juridica, financiara, fiscala.

Iata cum poate ajuta auditul intern guvernanta corporativa!

Principiile guvernantei corporative moderne sunt utile intr-o gama variata de imprejurari, inclusiv auditul intern putand beneficia de pe urma acesteia. Printre elementele care pot garanta eficienta auditului intern pe baza guvernantei corporative se numara:

  1. Guvernanta corporativa garanteaza aplicarea auditului intern intr-un mod independent si obiectiv. In acest sens, auditorii trebuie sa nu aiba legaturi cu persoanele controlate, cea mai buna solutie in acest caz fiind externalizarea serviciului prin apelarea la firme de consultanta ce ofera astfel de demersuri realizate de catre specialisti neimplicati personal sau financiar;
  1. Guvernanta corporativa ofera posibilitatea identificarii printr-un audit intern corespunzator a tuturor riscurilor prezente sau ce pot aparea pe viitor. Astfel, specialistii pot atrage atentia asupra elementelor de risc, precum cele legate de conformitate, de aparitia unor conflicte de interese ce nu pot fi gestionate corect si cele legate de nivelul de reputatie. Prin identificarea acestor riscuri in mod corect se pot lua masurile corespunzatoare pentru micsorarea efectelor negative sau pentru eliminarea in totalitate a acestora;
  1. Auditul intern bazat pe guvernanta corporativa garanteaza atingerea conformitatii legislative si a celei legate de standardele aplicabile. Printr-un control aprofundat se va verifica daca organizatia atinge acest nivel. Daca nu se intampla acest lucru, atunci se vor lua masurile necesare pentru atingerea scopurilor. In acest mod se previne aparitia unor probleme juridice si a unor amenzi costisitoare;
  1. Auditul intern de acest tip ofera posibilitatea realizarii unor rapoarte detaliate, care sa cuprinda nu doar constatarea situatiei, ci si recomandari pentru management ce trebuie sa fie aplicate in viitor pentru abordarea corecta a problemelor identificate;
  1. Auditul intern poate fi utilizat ca metoda de evaluare a eficientei proceselor de guvernanta corporativa, legat de unele elemente, cum ar fi luarea deciziilor, gestionarea conflictelor si monitorizarea performantelor. 

In concluzie, guvernanta corporativa ofera un cadru ideal de realizarea a auditului intern, in asa fel incat rezultatele obtinute sa fie exacte si relevante. Realizarea obiectiva a demersului pe baza unor principii moderne, utilizate in companiile din intreaga lume, garanteaza abordarea corecta a riscurilor ce pot aparea in activitatea normala a unei firme. 

Surse foto: unsplash.com

Recomandarea editorilor: