vin. iun. 21st, 2024

Adeverința vechime este un instrument de atestare a vechimii în muncă odată cu desființarea Carnetului de Muncă. Începând cu anul 2011 nu se mai întocmesc carnete de muncă pentru angajați, evidența muncii se face în format electronic cu ajutorul Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților). 

Adeverința vechime este unicul document prin care un angajat își poate dovedi istoricul de salariat și un document care se poate obține oricând este nevoie de el. Angajatorul are obligația de a elibera această adeverinta vechime chiar dacă solicitantul nu mai este angajatul acestuia.

Cum se obține adeverința vechime?

Două sunt situațiile în care se poate obține adeverința vechime în muncă și anume:

 • Se eliberează automat de către angajator. Angajatorul este obligat să elibereze automat, la încetarea contractului de muncă, o adeverință de vechime în muncă.
 • Se eliberează la cerere de către angajator. Orice fost sau actual angajat poate cere o adeverință de vechime oricând. Acest lucru este prevăzut în Codul Muncii. 

Adeverința de vechime atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. În plus, angajatorul mai trebuie să elibereze un extras din Revisal. Acest document trebuie emis de către angajator în termen de 15 zile.

Optimizează procesul de validare a experienței profesionale cu ajutorul adeverințelor de vechime

Ce trebuie să conțină o adeverință vechime?

Adeverința de vechime nu are un format standard, fiecare angajator este liber să o întocmească în forma dorită însă să nu omită informațiile pe care acest document trebuie să le obțină în mod obligatoriu. Care sunt informațiile pe care trebuie să le conțină adeverința vechime?

 • Date de identificare ale angajatului;
 • Datele de identificare ale societății la care este/a fost angajat;
 • Tipul de contract în baza căruia a fost angajat;
 • Durata activității angajatului;
 • Ocupația/funcțiile deținute de angajat pe perioada derulării contractului de muncă;
 • Orice modificare care a intervenit în contractul individual de muncă;
 • Salariul/indemnizațiile/sporurile primite de angajat în perioada în care a lucrat;
 • Grupa de muncă în care a fost încadrat;
 • Zilele de concediu fără plată și absențele nemotivate;
 • Data și motivul încetării contractului individual de muncă;

Ce trebuie să faci pentru a obține o adeverință vechime?

Salariatul trebuie să facă o cerere scrisă către angajator pentru a obține o adeverință vechime. Angajatorul este obligat, prin lege, să elibereze această adeverință de vechime. În cazul în care angajatorul își încetează activitatea și un fost angajat are nevoie de o adeverință vechime, aceasta se poate solicita de la ITM.

La ce folosește adeverința vechime?

Existența unei adeverințe de vechime este utilă pentru toți angajații. Aceasta le permite să își evidențieze experiența atunci când caută un nou loc de muncă. Procesul de eliberare adeverință sporuri îi ajută, de asemenea, să își negocieze salariul cu un angajator prin evidențierea experienței lor la calcularea anilor de vechime. 

Mai presus de toate, adeverința de vechime este esențială dacă dorești să primești indemnizația de șomaj. Adeverința vechime este, de asemenea utilizată ca dovadă la calcularea drepturilor de pensie. Drept urmare, este un document important care trebuie păstrat cu grijă.

Adeverința de vechime: un aspect esențial în relația angajator-angajat

Adeverința de vechime este un document esențial pentru angajați la sfârșitul contractului de muncă. Acest document este obligatoriu pentru angajator și trebuie furnizat în termen de cincisprezece zile de la plecarea angajatului. El trebuie să facă parte din sistemul de depozitare documente a companiei.

Importanța sa pentru angajat nu poate fi subestimată, deoarece acesta oferă o dovadă nu numai a duratei contractului de muncă, ci și a experienței profesionale a angajatului. De asemenea, poate fi folosit pentru a revendica anumite drepturi, cum ar fi accesul la cursuri de formare continuă sau la o pensie.

Eventualele dificultăți întâmpinate de angajat în obținerea unei adeverințe de vechime

În teorie, angajatorul ar trebui să îi furnizeze angajatului o adeverință de vechime la sfârșitul contractului de muncă. Cu toate acestea, anumite situații pot face această sarcină mai dificilă. Spre exemplu, în cazul în care angajatul părăsește locul de muncă într-un mod conflictual angajatorul poate fi tentat să refuze să îi ofere adeverința de vechime din motive de răzbunare sau resentimente. 

Există, de asemenea, situații în care angajatorul poate întârzia eliberarea adeverinței de vechime fie din neglijență, fie cu intenția de a crea prejudicii angajatului. În astfel de cazuri, angajatul are dreptul de a solicita o adeverință de vechime prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pentru a se asigura că angajatorul își îndeplinește obligația. 

Adeverința de vechime este un document valoros pentru un angajat. Chiar dacă pot exista dificultăți în obținerea sa, este important să știi că este posibil să îl soliciți angajatului. Angajatul are dreptul de a-și afirma drepturile în cazul unui litigiu cu angajatorul.

Cum poți evita disputele și cum poți facilita furnizarea adeverinței de vechime?

Este important ca angajatorul să dea dovadă de transparență și responsabilitate prin furnizarea unei adeverințe de muncă complete și exacte. În unele cazuri este recomandabil să se propună negocierea pentru a se evita litigiul între părți. O comunicare deschisă și sinceră poate, de asemenea, să încurajeze o soluție amiabilă. Este important ca angajații să fie informați cu privire la drepturile lor și să și le valorifice.

Adeverința de vechime este un factor important în relația angajator-angajat. Este esențial ca angajatul să îl primească în termenul stabilit pentru a putea face dovada experienței sale profesionale. În plus, angajatorul trebuie să respecte cerințele legale, furnizând un document complet și corect. Comunicarea deschisă și soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor pot facilita eliberarea certificatului de muncă și pot evita sancțiunile pentru angajator.

În concluzie, adeverința de vechime este un document esențial atât pentru angajator cât și pentru angajat. Pe deoparte, este pentru angajator o dovadă că a angajat pe cineva și că i-a respectat drepturile ca angajat. Pe de altă parte, adeverința de vechime este un instrument valoros pentru angajat care îl poate folosi pentru a dovedi experiența sa profesională în fața altor angajatori sau în scopuri administrative. 

Cu toate acestea, eliberarea unei adeverințe de vechime poate fi o problemă cheie în relația angajator-angajat. Prin urmare, este important să se înțeleagă condițiile și informațiile obligatorii care trebuie respectate precum și consecințele unei adeverințe de vechime false.